भुपी शेरचनको कबिता “मेरो देश” – एक चर्चा (कक्षा- ११ र १२)

कक्षा ११ र १२ मा पढ्नुहुने सम्पुर्ण भाइबहिनिहरुको लागी भनेर ग्लोबल कलेजियट स्कुल पोखरामा अध्यापनरत शिक्षक श्री नेपाल प्रकाश अधिकारिले...

Board Examination Question – 2074 “A”

Subject: Business Studies                                                                                                                   Full Mark: 100 Grade: XI                                                             Time: 3:00 Hours                                                  Pass Mark: 35   Attempt any TEN...

Board Examination Question – 2075 “B”

Subject: Business Studies                                                                                                                       Full Mark: 100 Grade: XI                                                             Time: 3:00 Hours                                                      Pass Mark: 35   Attempt any TEN...

Board Examination Question – 2075 “A”

Subject: Business Studies                                                                                                                     Full Mark: 100 Grade: XI                                                             Time: 3:00 Hours                                                    Pass Mark: 35   Attempt any TEN...